Jak odzyskać dług w Anglii w 4 krokach – cz. 1

Lip 13, 2020 | PRAWO, ZAPYTAJ EXPERTA

Krok pierwszy: Letter Before Action

Jesteśmy wykwalifikowanymi prawnikami angielskimi, którzy uzyskali uprawnienia zawodowe w Anglii, i udzielamy porad prawnych w języku polskim oraz angielskim. Jako Kancelaria prawna UK specjalizujemy się w sprawach cywilnych, prawa pracy oraz rodzinnych.

Ponieważ dostajemy wiele pytań odnośnie dochodzenia wierzytelności w Anglii, czyli odzyskiwania długu od nieuczciwego dłużnika, to chcemy przybliżyć ten proces. Z uwagi na duże doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności opiszemy w naszych artykułach, jak wygląda to w praktyce zgodnie z odpowiednimi protokołami prawnymi oraz procedurami sądowymi obowiązującymi w Anglii.

W dochodzeniu wierzytelności w Anglii możemy wyszczególnić cztery kroki:

1. Formalny list do dłużnika, czyli Letter Before Action;

2. Złożenie pozwu do sądu;

3. Uzyskanie wyroku sądowego;

4. Dochodzenie wierzytelności na podstawie wyroku sądowego.

Ten artykuł dotyczy kroku pierwszego, czyli formalnego listu do dłużnika, tzw. Letter Before Action, kiedy to dłużnikiem jest osoba prywatna lub samozatrudniona, a wierzycielem jest biznes lub osoba samozatrudniona. Do dochodzenia wierzytelności między biznesami odnoszą się trochę inne zasady.

Jeśli nie masz już siły na wymianę SMS-ów, maili lub listów z nieuczciwym dłużnikiem, który unika Cię jak ognia, to pierwszy krok w dochodzeniu długów na drodze sądowej jest… wysłanie kolejnego listu.

Tym razem, nie jest to zwyczajny list, ale tzw. Letter Before Action, który faktycznie jest wstępem do postepowania sądowego. Letter Before Action jest to formalny list, który musi spełniać określone wymogi proceduralne.

Te wymogi to:

  • podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu,
  • Podanie podstaw prawnych do wystąpienia o zwrot długu, czyli odniesienie do odpowiednich przepisów rządzących protokołem w sprawach odzyskiwania długu;
  • opisanie podstaw Twojego roszczenia, czyli np. odniesienie do niezapłaconej faktury;
  • sprecyzowanie faktów, na których opierasz swoje roszczenie, czyli opis jak doszło do powstania długu, odniesienie do poprzedniej korespondencji z dłużnikiem etc.
  • załączenie odpowiednich dokumentów, czyli np. faktur, umów itd.;
  • podanie informacji czego oczekujesz od dłużnika, czyli zapłaty długu. Możesz też wspomnieć o umownych lub ustawowych odsetkach, jeśli chcesz się domagać ich wraz z długiem;
  • załączenie listy organizacji, które pomagają w tego typu sprawach;
  • załączenie odpowiednich dokumentów dla dłużnika do wypełnienia odnośnie jego stanu finansowego;
  • czas, który dajesz dłużnikowi na odpowiedź na list.

Najczęściej jest to 30 dni. Możesz dodać, że jeśli dłużnik nie odpowie na Twój list lub nie zapłaci długu w ciągu tych 30 dni, to wniesiesz sprawę do sądu.

Co może zrobić dłużnik po otrzymaniu Twojego listu?

1. Zapłacić dług w sposób podany w liście, czyli np. poprzez przelew odpowiedniej kwoty na Twoje konto.

2. Odpowiedzieć na Twój list oraz przyznać istnienie długu, ale np. poinformować, że dług jest w rzeczywistości niższy niż ten, o którym piszesz. W tym przypadku masz otwartą drogę do negocjowania wysokości długu i sposobu jego spłaty.

3. W odpowiedzi na Twój list powiedzieć, że nie było żadnego długu, czyli zanegować istnienie długu.

4. Nie odpowiadać na Twój list wcale lub nie odpowiedzieć na list w wyznaczonym przez Ciebie 30-dniowym okresie.

Jeśli dłużnik zachowa się tak jak w przypadkach numer 3 i 4, wtedy masz podstawy, aby wszcząć postępowanie w sądzie cywilnym. W przypadku Anglii będzie to najczęściej County Court Money Claims Centre, do którego możesz złożyć pozew wysyłając go pocztą lub zrobić to on-line przez Internet (wtedy opłaty za wniesienie pozwu będą trochę niższe).

Pozostałe trzy kroki, czyli złożenie pozwu do Sądu, uzyskanie wyroku sadowego oraz dochodzenie wierzytelności na podstawie wyroku sądowego opiszemy w kolejnych artykułach.

Jeśli masz pytania i chcesz się z nami skontaktować.

Autor: Beata Nowakowska-Mrożek

Zdj. Suzy Hazelwood

o autorze:

Beata Nowakowska-Mrożek

Polskojęzyczny prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym oraz prawie pracy.

www.kancelaria-prawna.uk

tel. 07872323196
prawnik@kancelaria-prawna.uk

Zostań naszym edytorem

Jeśli jesteś zainteresowany napisaniem artykułu związanego z terenem Twojej działalności, który może zainteresować naszych odbiorców, z chęcią go opublikujemy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz również

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA