Jak przeprowadzić rozwód w Wielkiej Brytanii

Maj 21, 2020 | PRAWO, ZAPYTAJ EXPERTA

Szanowni Państwo, postanowiłam stworzyć serie artykułów z zakresu prawa rodzinnego i mam nadzieje, że chociaż odrobinę przysłuży się to naszym czytelnikom w trudnych momentach ich życia. Ponieważ jest to mój pierwszy artykuł na łamach tej strony, pragnę zaznaczyć, iż jestem polskojęzycznym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych i z tą dziedziną prawa jestem związana od 2003 roku. Mając bardzo bogate doświadczenie, wynikające z ogromnej ilości przeprowadzonych spraw, wielu godzin spędzonych na słuchaniu ludzkich problemów, doskonale rozumiem, że sprawy prawa rodzinnego są wyjątkowe z wielu powodów. Wielu moich klientów docenia wiedzę i doświadczenie jakie posiadam, ale najczęściej słyszę, że są wdzięczni za wsparcie, rozumienie i po prostu ludzkie podejście do sprawy.

Często spotykam się ze stwierdzeniem, iż rozwód jest nieprzyjemnym przeżyciem pod każdym względem i gdy rozpada się małżeństwo, często towarzyszą temu przykre emocje i stres. W większości spraw tak właśnie jest, chociaż uważam, że naprawdę wiele zależy od postawy stron przechodzących przez tę procedurę i odpowiedniego podejścia do sprawy.

Patrząc na procedurę rozwodu w UK, różni się ona znacznie od procedury w Polsce. Różne jest również podejście Sądów rodzinnych do spraw rozwodowych i w mojej ocenie jest to podejście, nazwijmy „bardziej przyjazne”. Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej strona wnosząca o rozwód powinna uzyskać poradę u prawnika rodzinnego. Jest to bardzo istotne, aby zasięgnąć właściwej porady prawnej odnośnie procesu rozwodowego, spraw majątkowych oraz spraw związanych z dziećmi. Po uzyskaniu solidnej porady, osoba wnosząca o rozwód będzie w stanie podjąć decyzje czy potrzebuje pełnej reprezentacji prawnej, czy też złoży wniosek sama. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość złożenia wniosku o rozwód online i do niedawna ta forma była dostępna tylko dla osób bez reprezentacji prawnej. Wniosek o rozwód (divorce petition) online nie jest skomplikowany, chociaż należy pamiętać o tym, iż po rozpoczęciu procedury przez właściwy Sąd rodzinny zmiany we wniosku będą możliwe tylko przez formalny wniosek do tegoż Sądu i nie można „od, tak” poprawić ewentualnego błędu.

Często klienci pytają, czy fakt, że małżeństwo zostało zawarte poza UK, jest przeszkodą, aby złożyć wniosek w UK. Otóż wniosek o rozwód może być złożony w UK wtedy, gdy chociaż jedna osoba z małżeństwa jest rezydentem w UK i na stałe tu zamieszkuje; miejsce zawarcia związku nie ma tu znaczenia. Cały proces rozwodowy jest procesem polegającym głównie na wypełnieniu odpowiednich wniosków i w sprawach niespornych, nie wymaga on stawiennictwa w Sądzie. Osoba wnosząca o rozwód widuje się tylko ze swoim prawnikiem, który na danym etapie rozwodu wypełnia odpowiednie wnioski i inne potrzebne dokumenty. Dla wielu osób jest to ogromna ulga, ponieważ nie muszą przechodzić przez cały proceder jawnych spraw sądowych oraz związanego z tym stresu i konfrontacji z drugą stroną. Nie omieszkam jednak wspomnieć, iż w przypadku, kiedy sprawa jest sporna, i druga strona zdecyduje na zakwestionowanie wniosku rozwodowego, Sąd ustali datę posiedzenia, na które strony będą musiały się stawić. Dzieje się tak tylko w bardzo określonych przypadkach i przy zachowaniu odpowiednich procedur, a wygrana strona może żądać zwrotu kosztów tego posiedzenia.

Wniosek o rozwód może być złożony najwcześniej rok po zawarciu małżeństwa. Prawo Brytyjskie jest w tej kwestii nieugięte. Jeśli dana osoba pragnie rozwiązać małżeństwo przed upływem roku, należy rozważyć przesłanki do unieważnienia małżeństwa, a nie procedurę rozwodową.  Często pada pytanie: dlaczego rok? Myślę, że odpowiedź jest dość prosta – „druga szansa”, zanim zakończymy małżeństwo na zawsze.

Gdy się już zdecydujemy rozpocząć procedurę rozwodową, proces zaczyna się od złożenia wniosku rozwodowego (divorce petition). Jest to forma określona przez Sąd i tu dowolności nie ma. Należy pamiętać, iż według ustawy jest tylko jedna podstawa do rozwodu – jest to nieodwracalny rozpad małżeństwa. Rozpad małżeństwa musi nastąpić z jednego z pięciu wymienionych w ustawie faktów: zdrada, niewłaściwe zachowanie, 2-letnia separacja (tylko za zgodą drugiego małżonka), 5-letnia separacja (bez zgody małżonka) oraz porzucenie. Wnioskodawca (petitioner) musi podać powód rozwodu i jest on ściśle określony przez ustawę. Wnioskodawca dokonuje wyboru właściwego dla jego sytuacji.

Niewłaściwe zachowanie drugiej strony oraz zdrada są bardzo częstymi powodami rozwodów. Wspomnę tu, iż wniosek rozwodowy z powodu zdrady jest dość trudnym wyzwaniem, ponieważ wymaga się od wnioskodawcy podania informacji na temat romansu małżonka oraz samej zdrady. Należy również przedstawić powody, dla których zdrada sprawiła, iż małżeństwo zostało nieodwracalnie zniszczone. Dlatego podejmując decyzję odnośnie powodu Waszego rozwodu, warto rozważyć czy niewłaściwe zachowanie nie będzie lepszym rozwiązaniem, szczególnie gdy mamy tylko przypuszczenie a nie dowody, że zdrada nastąpiła.

Niewłaściwe zachowanie jest bardzo szeroko interpretowane przez Sądy. Przykłady zachowania małżonka są indywidualne dla każdej osoby, ale muszą być wystarczająco poważne, tak aby rozwód mógł być orzeczony bez przeszkód. Sam brak uczucia czy pożycia małżeńskiego często nie będzie wystarczającym powodem, aby Sąd orzekł rozwód. Zawsze należy podać dodatkowe przykłady zachowania np: brak emocjonalnej więzi, brak zrozumienia, oddalenie się, brak wspólnych małżeńskich obowiązków, niechęć posiadania dzieci, nieakceptacja różnic kulturowych czy przemoc domowa. Pamiętajmy, iż jest to tylko lista tylko kilku przykładów, a w praktyce może być ich znacznie więcej.

Najbardziej przyjazną podstawą rozwodu jest dwuletnia separacja za zgoda drugiej strony. W praktyce oznacza to, że małżonkowie musieli żyć w separacji przez ostatnie 2 lata i że obydwoje się zgadzają na rozwód. Ciekawe jest to, iż dwuletnia separacja może być powodem rozwodu, nawet jeśli ciągle zamieszkujemy pod tym samym dachem. Sąd w takim przypadku wymaga informacji, jak tak separacja przebiegała i czy strony rzeczywiście żyły oddzielnie na co dzień. Przykładem są oddzielne sypialnie, finanse, jedzenie posiłków oraz brak pożycia. Wiele par ze względów finansowych nie może pozwolić sobie na szybką wyprowadzkę, dlatego też będąc w separacji, żyją pod jednym dachem do momentu samego rozwodu.

W przypadku braku zgody na rozwód, po dwóch latach separacji, wnioskodawca będzie musiał rozważyć separację pięcioletnią, gdzie zgoda drugiej strony jest niewymagana. Sąd przy takim wniosku rozpatrzy również czy rozwód nie spowoduje ciężkiej sytuacji finansowej drugiej strony.

Ostatnim faktem dla orzeczenia rozwodu może być porzucenie. Tu wnioskodawca musi udowodnić, że współmałżonek porzucił go na okres minimum 2 lat i tym spowodował rozpad małżeństwa. Wymagane jest również wskazanie ostatniej daty wspólnego życia z małżonkiem.

Wracając do samej procedury, wraz z wnioskiem rozwodowym do Sadu wysyłamy akt małżeństwa oraz opłatę sadową w kwocie £550. Możliwe jest zwolnienie z opłaty pod warunkiem, że mamy odpowiednio niski dochód lub pobieramy odpowiednie zasiłki.

Po wysłaniu wniosku rozwodowego (3 kopie) wraz z wymienionymi dokumentami i oplata, Sąd oficjalne rozpocznie procedurę; ten proces obecnie trawa ok 2-3 tygodni. Po rozpoczęciu sprawy kopia wniosku jest wysyłana przez Sąd do małżonka wnioskodawcy wraz z formą do wypełnienia i odesłania. Współmałżonek będzie miał 7 dni, aby odpowiedzieć i wyrazić swoja wole odnośnie rozwodu. W przypadku, kiedy procedura staje się sporną, Sąd wyznaczy rozprawę, na której obydwie strony będą miały szanse przedstawić swoje stanowisko. Jak już wspomniałam powyżej uczestnictwo w rozprawie często okazuje się złym wyborem, ponieważ w praktyce bardzo ciężko jest skutecznie udowodnić, iż małżeństwo się nie rozpadło i nadal istnieje dla obu małżonków. Takie „zaskarżone” rozwody są rzadkością również ze względu na wysoki koszt samej procedury i możliwość odzyskania kosztów od strony przegranej.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie tzw. Decree Nisi. Jest to orzeczenie potwierdzające, iż Sąd nie widzi przeszkód, dla których nie mógłby udzielić rozwodu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z samym rozwodem i że nasze małżeństwo jest nadal ważne względem prawa. Sąd wyznacza dzień, czas i miejsce, kiedy Decree Nisi zostanie odczytane, a stawiennictwo na tej sprawie jest niewymagane (chyba, że któraś ze stron chciałaby sprzeciwić się rozwodowi). Po orzeczeniu Decree Nisi musimy odczekać 6 tygodni i jeden dzień, aby móc złożyć kolejny wniosek.

Ostatnim etapem w procedurze rozwodowej jest złożenie wniosku o Decree Absolute, czyli orzeczenie absolutne rozwodu. Wniosek o Decree Absolute jest bardzo prosty i z reguły otrzymujemy taką decyzję w przeciągu 2 tygodni. Jest to dokument stwierdzający formalny rozpad małżeństwa. Orzeczenie Decree Absolute kończy procedurę rozwodową.

Proces rozwodowy może wydawać się dość skomplikowany, dlatego wczesna rozmowa z prawnikiem rodzinnym jest bardzo istotna. Należy również pamiętać, że rozwód nie rozwiązuje problemów związanych ze sprawami finansowymi lub spraw odnośnie dzieci. Zawsze warto zastanowić się nad rozwiązaniem tych problemów przez ugodę, ponieważ brak porozumienia może okazać się bardzo kosztowny a sama procedura przeciągnięta w czasie.

Autor: Ewa Fisher (LLM)

Zdj. cottonbro

o autorze:

Ewa Fisher (LLM)

Polskojęzyczny prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym – między innymi w rozwodach, sprawach o podział majątku, przyznanie opieki rodzicielskiej oraz trudnymi przypadkami przemocy domowej. Szef działu rodzinnego w kancelarii prawnej Fisher Wright Solicitors. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta otrzymała nominację zrzeszenia brytyjskiego WiseLaw i znalazła się w gronie 28 wyróżnionych specjalistów prawa rodzinnego.

www.fisherwright.com

tel. 02087 190101
ewa@fisherwright.com

Zostań naszym edytorem

Jeśli jesteś zainteresowany napisaniem artykułu związanego z terenem Twojej działalności, który może zainteresować naszych odbiorców, z chęcią go opublikujemy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz również

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA