SEISS – Rządowy Program Pomocy dla Osób Samozatrudnionych

Maj 21, 2020 | COVID-19, FINANSE, ZAPYTAJ EXPERTA

Na czym polega program SEISS?

SEISS – Self-Employment Income Support Scheme to rządowy program wsparcia dla osób samozatrudnionych, na których zarobki negatywnie wpłynął kryzys gospodarczy spowodowany przez COVID-19 (Coronavirus).

Program będzie początkowo dostępny przez 3 miesiące, lecz może zostać przedłużony, jeśli będzie tego wymagać sytuacja. Grant w wysokości 80% średnich miesięcznych zysków z ostatnich trzech lat będzie wypłacany jednorazowo (łączna kwota za 3 miesiące). Maksymalna kwota dotacji to £7,500 (£2,500 miesięcznie).

Kto może skorzystać z programu SEISS?

O grant mogą starać się osoby, które:

 • złożyły zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2018–19 przed 23 kwietnia 2020 roku
 • prowadziły działalność w roku podatkowym 2019-20
 • prowadzą działalność w czasie składania wniosku lub prowadziłyby ją dalej, gdyby nie wystąpił kryzys związany z COVID-19
 • zamierzają kontynuować działalność w roku podatkowym 2020–21
 • utraciły zyski z tytułu działalności z powodu COVID-19
 • odnotowują średnie zarobki nieprzekraczające £50,000 funtów
 • zarobki z prowadzenia działalności stanowią przynajmniej 50%, wszystkich zarobków osoby aplikującej o grant

Jaka kwota będzie mi przysługiwać?

Standardowo, wysokość dotacji będzie wyliczana na podstawie twoich rozliczeń podatkowych z ostatnich 3 lat: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 i będzie stanowić 80% średnich zarobków z tego okresu (trading profit). Dla osób prowadzących działalność krócej, wyliczenia te ulegną drobnym modyfikacjom.

 • Jeśli prowadziłeś /aś swoją działalność NIEPRZERWANIE w latach 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, zsumuj łączny zysk z handlu za te lata i podziel na 3.

PRZYKŁAD
 • Jeśli prowadziłeś /aś swoją działalność NIEPRZERWANIE w latach 2017-2018; 2018-2019, zsumuj łączny zysk z handlu za te lata i podziel na 2.

PRZYKŁAD
 • Jeśli prowadziłeś /aś swoją działalność w latach 2016-2017; 2018-2019 (przerwa w roku podatkowym 2017-2018) HMRC wyliczy kwotę twojego grantu na podstawie danych za rok podatkowy 2018-2019.

PRZYKŁAD
 • Jeśli prowadziłeś /aś swoją działalność tylko w roku podatkowym 2018-2019, HMRC wyliczy kwotę twojego grantu na podstawie danych za ten rok.

Wyliczenie końcowej kwoty:

1. Średnią kwotę zysków dzielimy przez 12.
2. Wynik mnożymy przez 3.
3. Wyliczamy 80% z otrzymanej wartości.

PRZYKŁAD

Czy pieniądze otrzymane w ramach grantu trzeba będzie oddać?

Nie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że otrzymana kwota podlega opodatkowaniu i muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym.

Jak będą obliczane średnie zyski jeśli działalność została rozpoczęta np. w połowie roku.

HMRC nie przewiduje żadnych zniżek w takich przypadkach. Jeśli działalność rozpoczęliśmy w połowie roku podatkowego 2017-2018 i prowadziliśmy ją nieprzerwanie w roku 2018-2019 średnia zysków z tych dwóch lat zostanie podzielona przez 2.

Rozpocząłem prowadzenie działalności w roku podatkowym 2019/2020. Czy mogę się ubiegać o dotację?

Niestety nie. Jednym z warunków przystąpienia do programu jest prowadzenie działalności w roku podatkowym 2018/2019.

Gdzie mogę sprawdzić czy przysługuje mi dotacja?

HMRC udostępniło narzędzie do tego celu na stronie https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme. W sekcji Check if you’re eligible to claim należy kliknąć na zielony przycisk Check now. System poprosi nas o podanie numeru UTR oraz National Insurance Number.

Kiedy będzie można aplikować o grant? Kiedy zostaną wypłacone środki?

W tej chwili nie ma określonej dokładnej daty. HMRC informuje, że o grant będzie można aplikować w połowie Maja, a środki zostaną najprawdopodobniej wypłacone na początku Czerwca.

Czy podczas składania aplikacji będę musiał podawać jakiekolwiek dodatkowe dane?

Tak. Do złożenia aplikacji wymagane będzie posiadanie konta Government Gateway. Będzie trzeba podać również numer UTR, National Insurance Number, oraz numer konta bankowego, na które mają zostać wpłacone środki.

Czy muszę przedstawiać dowody potwierdzające fakt, że mój biznes został negatywnie dotknięty kryzysem COVID-19?

Nie. Podczas składania aplikacji nie będzie takiej konieczności. HMRC będzie mogło wykryć ewentualnie naruszenie zasad poprzez analizę twoich przyszłych zeznań podatkowych.

Czy mogę starać się o dotację będąc na urlopie macierzyńskim?

Tak. Pod warunkiem, że planujesz powrót do działalności po jego zakończeniu.

Co oznacza pojęcie ‘trading profit’?

Trading profit to nieco inne pojęcie niż ‘zysk brutto / netto’. Trading profit to kwota, którą HMRC obliczy biorąc pod uwagę całkowity dochód handlowy (obrót) i odejmując od niego wszelkie dopuszczalne wydatki biznesowe i wydatki inwestycyjne, ale przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

Autor: Communicate Better English
Informacje przedstawione powyżej są aktualne w chwili publikacji. Źródło: HMRC.

Zdj. Matilda Wormwood

o autorze:

Communicate
Better English

Firma Communicate Better English od wielu lat pomaga we wszelkich sprawach urzędowych. Świadczymy usługi takie jak: wypełnianie form oraz aplikacji, pisanie business planu, pisanie pism oraz odwołań, tłumaczenia, pomagamy również w rozwiązywaniu problemów z pracodawcą oraz składaniem wniosków do Employment Tribunal, nauce języka angielskiego oraz zakładaniem biznesu w Anglii, oferujemy rozliczenia podatkowe dla osób samozatrudnionych i firm Ltd.

www.communicatebetterenglish.com

tel: 07925 550893

Zostań naszym edytorem

Jeśli jesteś zainteresowany napisaniem artykułu związanego z terenem Twojej działalności, który może zainteresować naszych odbiorców, z chęcią go opublikujemy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz również

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA