Ubezpieczenia dla firm i przedsiębiorców

Cze 18, 2020 | FINANSE, ZAPYTAJ EXPERTA

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
(Public Liability Insurance)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni Cię od błędów popełnionych przez Ciebie lub Twoich pracowników. Ochrona obejmuje sytuacje, w których dochodzi do wyrządzenia szkody osobom trzecim. Do szkód tych dochodzi przeważnie w związku z prowadzonym biznesem lub ewentualnie w związku z użytkowaniem posiadanego mienia osób trzecich. Tego typu ubezpieczenie chroni Cię, kiedy Twoja firma zostałaby pozwana do sądu z powodu zaniedbania, błędu, w wyniku którego doszłoby do wypadku lub zniszczenia mienia.

Jeżeli Twoja firma ma do czynienia z osobami trzecimi, ten typ ubezpieczenia powinien być Twoim priorytetem. Wiele małych firm nie posiada ubezpieczenia PLI z tego powodu, że wydaje się ono stosunkowo drogie. Wcale tak jednak nie jest. Biorąc pod uwagę wysokość ewentualnego odszkodowania, składka jest nieproporcjonalnie niska. Pamiętajmy, że koszty sądowe oraz sumy odszkodowań niejednokrotnie sięgają setek tysięcy funtów. Oznacza to, że Twoja firma (nieubezpieczona), może wpaść w niemałe kłopoty finansowe, na wypadek wypłaty odszkodowania. Częstym scenariuszem jest bankructwo takiej firmy.

Obecnie większość zleceniodawców wymaga posiadanie takiego ubezpieczenia od subkontraktorów. Jest ono niezwykle popularne wśród budowlańców prowadzących własne firmy, a nawet jednoosobową działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla pracodawców
(Employers Liability Insurance)

Prawo Wielkiej Brytanii mówi, że pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników, muszą posiadać Employers’ Liability Compulsory Insurance – Ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy względem pracownika. Jeżeli wiec jesteś pracodawcą w Anglii, Walii lub Szkocji, upewnij się, że potwierdzenie posiadania tego ubezpieczenia znajduje się w Twojej firmie w miejscu widocznym, nie tylko dla klientów firmy, ale przede wszystkim dla Twoich pracowników.

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i warunki pracy. Jeżeli wydarzy się wypadek (np. przez niezabezpieczony kabel od drukarki) Twój pracownik może pozwać Cię do sądu i rościć sobie odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. Wypadek nie musi wydarzyć się w miejscu pracy, może to być również poza pracą.

Za brak ubezpieczenia możesz zostać pociągnięty od odpowiedzialności karnej.

Często ten typ ubezpieczenia możemy zakupić w pakiecie z Public Liability Insurance.

Przykład:

1. Jeśli jesteś budowlańcem prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba samozatrudniona /self-employed/ warto jest wykupić Public Liability Insurance. Jeśli podczas pracy w mieszkaniu klienta np. zniszczysz podłogę, ubezpieczyciel pokryje wyrządzoną szkodę. Jeśli podczas pracy na rusztowaniu, spadnie coś z niego i uszkodzi auto, również można starać się o wypłatę odszkodowania z tytułu tego ubezpieczenia, w celu pokrycia wyrządzonej szkody.

2. Jeśli jesteś budowlańcem i prowadzisz firmę limited /z ograniczoną odpowiedzialnością/, jako dyrektor i zatrudniasz pracowników, zobowiązany jesteś wykupić Employers Liability Insurance oprócz Public Liability Insurance. Prawnie jesteś zobowiązany wykupić ubezpieczenie dla pracowników również wtedy, jeśli osoby przez ciebie „zatrudnione” są odpowiedzialne za opłacenie własnego podatku i opłacają sobie składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli jednak Ty jesteś szefem projektu, ty wydajesz im polecenia i wypłacasz regularnie wynagrodzenie, jesteś prawnie zobowiązany do wykupienia Employers Liability Insurance. Oznacza to, że jeśli któryś z pracowników lub ty sam, spowoduje szkodę, zostanie ona pokryta z tytułu ubezpieczenia Public Liability. Oznacza to również, że jeśli dojdzie do wypadku na budowie i szkody na osobie, gdy na przykład ktoś złamię nogę, zostanie wypłacone ubezpieczenie z tytułu Eployers Liability Insurance.

Ubezpieczenie od popełnionych błędów 
(Professional Indemnity Insurance)

Ubezpieczenie Professional Indemnity (PII) chroni Cię od błędów popełnionych przez Ciebie lub Twoich pracowników. Tego typu ubezpieczenie jest przede wszystkim przeznaczone dla profesji, które służą radą dla swoich klientów, czyli: księgowych i pracujących w finansach (bankowców, maklerów, doradców finansowych, brokerów ubezpieczeniowych) oraz architektów i budowlańców, prawników, adwokatów, informatyków, lekarzy, dentystów itp. Korzystając z usług tych profesji, nie zapomnij sprawdzić, czy dany specjalista posiada ubezpieczenie typu PII.

Podstawową zasadą tego ubezpieczenia jest to, że wypłaca odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zaniedbania lub popełnionego błędu przez daną profesję (np. złą poradę lub „błąd w sztuce”).  Ubezpieczeniu podlegają również: utracenie, zniszczenie lub kradzież danych lub dokumentów klientów oraz kradzież pieniędzy należących do klientów.

Niektóre polisy typu PII, wychodzą poza tą podstawową zasadę i ubezpieczeniu podlegają wszystkie inne szkody, które wchodzą do kategorii odpowiedzialności cywilnej. Ponieważ pojęcie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szerokie, często mamy do czynienia z długą listą wykluczeń z ochrony. Wykluczenia te zazwyczaj objęte są ochroną innych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Public Liability Insurance) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pracodawców (Employers Liability Insurance).

Autor: Jowita Jóźwik

Zdj. shutterstock

o autorze:

Jowita Jozwik, CeMap

Założycielka firmy JJ Services. Licencjonowany Mortgage and Insurance broker – doradca do spraw kredytów hipotecznych i ubezpieczeń, działający na podstawie uprawnień CeMap, wydanych przez London Institute of Banking.

www.jozwik.co.uk

jowita.fluentinmoney@
hotmail.com
tel. 07932 064970

REKLAMA

Zostań naszym edytorem

Jeśli jesteś zainteresowany napisaniem artykułu związanego z terenem Twojej działalności, który może zainteresować naszych odbiorców, z chęcią go opublikujemy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz również

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA